Stad Gent trekt jaarlijks 100.000 euro extra uit om via het Onderwijscentrum Gent meer initiatieven rond studieondersteuning van kwetsbare kinderen financieel en inhoudelijk te ondersteunen. Dat is meer dan een verdubbeling van het huidige budget.

Onder studieondersteuning vallen activiteiten rond huiswerkbegeleiding en schoolse ondersteuning, vaak bij de kinderen thuis, soms ook in groep op centrale plaatsen.

In Gent worden 22,8 procent van de kinderen in kansarmoede geboren. Met het huidige aanbod blijkt amper 7 procent van deze kinderen een beroep te kunnen doen op gratis studieondersteuning. Er zijn in Gent bovendien wijken waar nog geen of weinig initiatieven zijn. De extra middelen moeten hier verandering in brengen.

“Met deze extra middelen willen we voor meer gezinnen het verschil maken. We weten dat studieondersteuning werkt en de schoolloopbaan van kinderen een boost geeft. Mijn droom is dat we elk kind dat het nodig heeft, kunnen bereiken”, zegt Elke Decruynaere, schepen van Onderwijs.

Dankzij de extra middelen zijn er in Gent enkele kleinere aanbieders die nu hun werking kunnen uitbreiden, net zoals grotere spelers zoals Uilenspel en Kompanjon. Die twee organisaties zullen ook een vorming aanbieden aan alle vrijwilligers. Daarnaast is het de bedoeling dat ze investeren in het delen van expertise en participeren aan cultuur- en vrijetijdsactiviteiten.