Niet 477 euro per kleuter, maar 662 euro wordt het vanaf volgend schooljaar. Minister Hilde Crevits heeft daarvoor 52 miljoen euro extra beschikbaar gesteld. Daarme worden de kleuterscholen gelijk getrokken met de lagere scholen. Het is een stijging van bijna 40 procent.

Het geld is bedoeld voor werkingsmiddelen, bijvoorbeeld voor materialen, vormingsmomenten voor de leerkrachten en het onderhoud van de school.

Voorheen kregen lagere scholen daar meer geld voor, omdat kleuters toen nog vaak thuis bleven. Nu is zo’n 98,4 procent van de driejarigen ingeschreven en 99 procent van de vier- en vijfjarigen. De bedoeling is dat dit aandeel nog verder stijgt en dat de kleuters ook daadwerkelijk aanwezig zijn op school. Vanaf het schooljaar 2020-2021 verlaagt ook de leeftijd voor de leerplicht van 6 naar 5 jaar.

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits: “We horen op het vlak van kleuterparticipatie internationaal bij de besten van de klas. We maken nu komaf met de historisch gegroeide onderfinanciering van dat kleuteronderwijs. Op die manier komen we tegemoet aan een vraag die al lang leeft in het onderwijsveld en realiseren we een belangrijke vraag uit het plan basisonderwijs.”