Steeds vaker slaan scholen, werkplekleren en de sociale economie de handen in elkaar voor allerlei facilitaire diensten in schoolgebouwen, zoals klein onderhoud, schoonmaak, opvang, groenonderhoud of maaltijden. Door de samenwerking, worden leerkansen gecreëerd en worden scholen goed beheerd. Op vrijdag 6 maart is er over dit onderwerp een studiedag in Brussel.

Tijdens de studiedag kunnen deelnemers kennismaken met de beginselen van duurzaam facilitair beheer in scholen en leren hoe er beroep gedaan kan worden op het werkplekleren en de sociale economie.

De studeidag is bedoeld voor directies en administraties van alle onderwijsniveaus in Vlaanderen.

Op het programma:

  • De basisprincipes van duurzaam facilitair beheer in scholen
  • De gids “Werkplekleren en scholenbouw”
  • Verschillende scenario’s en beleidsinstrumenten voor een vlotte samenwerking met de sociale economie
  • Hoe sociale ondernemingen en schoolbesturen samen bouwprojecten en facilitair beheer op school aanpakken

De studiedag is op vrijdag 6 van 09.00 tot 14.00 uur, in het Herman Teirlinckgebouw aan de Havenlaan 88 in Brussel. De studiedag is een initiatief van het Departement Onderwijs en Vorming, in samenwerking met het Departement Werk en Sociale Economie.

Inschrijven voor deze studiedag is aanbevolen.