Communicatie en overleg is voor ouders dé factor tot het slagen van inclusief onderwijs. Dat blijkt uit onderzoek van de Gezinsbond onder 300 ouders over hun ervaringen met inclusief onderwijs op school.

Ook de zogenoemde ‘buddy’s’, waarbij medeleerlingen een handje toesteken bij kinderen met zorgnoden, is een succesformule volgens ouders. In vele gevallen komen sterke leerlingen vaak naar voren als ‘de dupe’ van de aandacht voor zorgleerlingen, maar ouders ervaren het als een win-win situatie.

De ouders vragen wel een centralere rol voor de school: inclusie lijkt voorlopig een voorrecht voor kinderen van sterkere ouders. Scholen moeten daarom meer ondersteund worden om inclusief onderwijs voor alle leerlingen mogelijk te maken, aldus de ouders. Ouders nemen nu ook vaak zelf de trekkende of coördinerende rol op zich, terwijl zij die rol eerder weggelegd zien voor de school zelf.

“Ouders vinden het belangrijk dat elke maatregel doordacht wordt toegepast, getoetst en indien nodig bijgestuurd. Dat betekent dat leerlingen met een op het eerste gezicht gelijkaardige zorgnood soms een totaal andere aanpak nodig hebben”, zegt Hilde Timmermans van de studiedienst van de Gezinsbond.

Bijkomend voordeel van maatregelen voor meer inclusie is dat een aantal scholen de maatregelen voor de zorgleerlingen heeft uitgebreid naar alle kinderen. De maatregelen hebben namelijk ook een gunstig effect op het gedrag van het kind, maar ook op de klassfeer, de werkdruk van de leerkracht en de belasting van de ouders.