De Vlaamse regering ondersteunt opleidingsinspanningen van de social profit. Ook de kinderopvang en de initiatieven voor buitenschoolse opvang kunnen hiervan gebruik maken, maar dahet afgelopen jaar nog weinig gebeurd, zo meldt Kind en Gezin. In 2018 heeft maar een kwart een aanvraag ingediend.

Rechthebbende organisaties krijgen in december een brief met het beschikbare bedrag voor 2020. Tot 15 februari 2020 kunnen nog dossiers ingediend worden voor de opleidingen die in 2019 zijn georganiseerd.

Terugbetaling aanvragen kan via de VIVO-website. Vragen? Mailen kan naar info@vivosocialprofit.org