Het kan in sommige gevallen heel handig zijn om gebouwen en de daarbij behorende infrastructuur te delen, maar het is niet altijd even gemakkelijk om dat voor elkaar te krijgen en goed te regelen onderling. Daarom is er nu een commissie multifunctionele infrastructuur opgericht.

Het gaat bijvoorbeeld om bouw- of verbouwplannen voor de kinderopvang, of het delen van je locatie met andere welzijns- of gezondheidsorganisaties, tijdens of na de openingsuren. Andersom: als kinderopvang gebruikmaken van locaties van bijvoorbeeld de school in de wijk, is natuurlijk ook een optie.

Als je daarbij botst op infrastructuurregelgeving die dat bemoeilijkt of verhindert, kan je een aanvraag tot afwijking van de infrastructuurregelgeving indienen bij de nieuw opgerichte commissie multifunctionele infrastructuur.

Wil je je infrastructuur delen met een school? Dan kan je terecht bij het forum Multifunctionele Infrastructuur Zorg-Onderwijs. Dat forum heeft de opdracht mee te denken en oplossingen aan te reiken voor vragen en problemen bij het delen van zorg- en onderwijsinfrastructuur.

Meer weten over de mogelijkheden en uitdagingen van een multifunctioneel gebouw in onderwijs of kinderopvang? In het komende nummer van het vakblad meer achtergrondinformatie.